Stan LV - Rekonstrukcija i dogradnja

L O K A C I J A: Sarajevo

K V A D R A T U R A: 200 m2

G O D I N A: 2017

I N V E S T I T O R: Privatno lice

T I P: Stan

N I V O: Idejni i glavni projekat

Predmetni stan se nalazi u jednoj od najvrijednijih urbanih cjelina kulturno-historijskog naslijeđa Sarajeva, u centralnoj pješačkoj zoni. Prilikom projektovanja posebna pažnja je posvećena uličnoj fasadi, tako da je planirana zamjenska drvena stolarija po uzoru na postojeću, te se zadržava nagib, izgled, materijalizacija krovnih ploha okrenutih prema pješačkoj zoni. Rekonstrukciji stana se pristupilo s ciljem pripajanja tavanskog prostora stambenom korisnom prostoru stana, čime se postiže funkcionalna cjelovitost. Buduća namjena stana je hostel, te u skladu s tim je namjera bila formirati što veći broj prostorija smještajnog karaktera, sa jednim zajedničkim prostorom dnevnog boravka sa recepcijom, kuhinjom i trpezarijom, te četiri kupatila, jednim toaletom i jednim vešerajem. Prilikom definiranja materijalizacije posebna pažnja je posvećena postizanju komfora i smanjenja troškova grijanja i hladjenja tokom budućeg korištenja prostora, naročito zbog potkrovnog karaktera i tendencije povećanog zagrijavanja u toku ljetnog perioda i većih gubitaka energije u periodu zime.  Dodatni način postizanja ugodnog boravka je povećanje prirodnog osvjetljenja, što je postignuto upotrebom krovnih prozora i planiranim ostakljenim nadsvjetlima u sklopu stolarskih pozicija vrata.

Powered by Struix