Stambeno-poslovni objekat Fojnica

L O K A C I J A: Fojnica

K V A D R A T U R A: 4.400 m2

G O D I N A: 2016

I N V E S T I T O R: Centrotrans –Eurolines d.d.

T I P: Stambeno-poslovni

Uz suradnju sa opštinom Fojnica, s ciljem ostvarenja stambenog projekta koji bi donio pozitivnu energiju u Fojnicu, investitor se upustio u priču realizacije stambeno poslovnog objekta na parceli koja se nalazi na ulazu u Fojnicu, u blizini hotela Reumal i sportsko-rekreativnog centra. Ideja vodilja je formiranje stambenih jedinica manje kvadrature čime bi se pružila mogućnost mladim bračnim parovima kupovina prvog stana manje kvadrature u stambenom objektu savremenog izgleda. Funkcionalno, objekat je podijeljen u tri cjeline i to: prostore ostava, te stambeni i poslovni dio. Oblikovno projekat  je imao snažan input okolnih izgrađenih objekata koji su svi redom imali mansardne krovove, što je proizašlo iz oštre kontinentalne klime u Fojnici, sa puno snijega. Takav koncept masardnog krova je preuzet, i predstavlja glavni akcenat na fasadi. Značajan arhitektonski element na fasadi jesu lođe, koje su blago izbačene na fasadu, kao i planirana ograda na lođama od drvenih letvica sa celicnom podkonstrukcijom, čime se postiže transparencija same ograde i stvara određena dinamika na fasadi. Odluka projektanta da upotrijebi puno drvo na fasadi je proistakla iz  snažne tradicije proizvodnje i upotrebe drveta u Fojnici. Posebna pažnja je posvećena energetskoj efikasnosti, te su primijenjene arhitektonske strategije poput termickog sloja na fasadi u debljini d=15 cm, primjena sistema izgradnje opekom i stolarije sa niskim koeficijentima prolaza toplote. Objekat je u fazi izgradnje.

Powered by Struix