Autobusna stanica Fojnica

L O K A C I J A: Fojnica

K V A D R A T U R A: 208,99 m2 + 396,73 m2

G O D I N A: 2016

I N V E S T I T O R: Centrotrans –Eurolines d.d.

T I P: Stanični objekat

Autobusna stanica Fojnica je objekat nastao iz potrebe bolje infrastrukturne povezanosti grada Fojnica, te time i podizanja nivoa turističkih potencijala i boljeg funkcionisanje lokalnih autobusnih linija. Objekat je funkcionalno podijeljen u tri cjeline, i to: stanična zgrada, autobusni prostor u sklopu kojeg se nalazi 5 perona i pješački plato nadkriven nadstrešnicom, te objekat tehničkog pregleda koji služi isključivo za internu upotrebu. Ispred objekta se nalazi manipulativni plato za autobuse,  u sklopu kojeg je saobraćaj organizovan u jednom smjeru, te se preko manipulativnog platoa pristupa prostoru za parkiranje autobusa, tj. perone, iskrcavanje putnika i prtljage. Dispozicijski i oblikovno objekat prati gore navedenu funkcionalnu podjelu. Organizovan je na način da su dva odvojena objekta stanične zgrade i tehničkog pregleda povezani pješačkim platoom i peronskim površinama. Nadstrešnica koja nadkriva perone obuhvata i objekte stanične zgrade i tehničkog pregleda, te na taj način predstavlja poveznicu i čini kompleks cjelovitim i kompaktnim. Objekat je izgrađen.

Powered by Struix